Shapeful

En ADHD-mamma med för mycket tankar
Bosatt i småland men har rötterna i norr

kämpar för sin son, hans tillfrisknad
samt önskan om ett inre lugn

stats